Czy w dzisiejszych czasach można zabezpieczyć swoją firmę przed utratą stabilności?

Własna Firma jest podstawą egzystencji nie tylko dla jej właścicieli, ale czasem również dla całych rodzin. Jest to wystarczający argument, żeby zadbać o prawidłowe zabezpieczenie jej podstaw. Wiele towarzystw tworzy coraz bardziej elastyczne i kompleksowe programy zabezpieczeń ryzyk występujących w firmach. Począwszy od ubezpieczenia mienia, środków obrotowych do OC na wypadek nieprawidłowego wykonania kontraktu, czy OC pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników, żeby uniknąć pokrycia kosztów wypadku przy pracy.

Najprościej rzecz ujmując kompleksowe ubezpieczenie firm buduje się na bazie podstawowych ubezpieczeń, żeby je później rozszerzyć o dodatkowe. Zazwyczaj bazuje się na ubezpieczeniu:

  1. majątku firmy – to składniki posiadanego mienia – maszyny, urządzenia, budynki, mienie pracownicze, sprzęt elektroniczny, środki transportu – zwykle od ognia i innych zdarzeń losowych;
  2. OC prowadzonej działalności – pokrywa szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności – deliktowa i kontraktowa

Istnieje dużo więcej ryzyk związanych z prowadzeniem działalności, których zabezpieczenie jest szczególnie ważne przy konkretnych PKD. Inne potrzeby będzie miała firma budowlano-montażowa, która zadba raczej o szkody wyrządzone podczas rozbudowy, rozbiórki, przy użyciu koparek, czy w wyniku prac podwykonawców. A zupełnie inne restauracja, która zabezpieczy się raczej przed rozmrożeniem produktów, zatruciem, awarią urządzeń, grilli, czy tosterów. Towarzystwa wprowadzają w swoich ubezpieczeniach kolejne ryzyka, żeby móc ubezpieczyć swoich klientów w coraz większym zakresie. Pojawiają się ubezpieczenia pokrycia kosztów stałych, kiedy firma nie może funkcjonować, a musi pokrywać na bieżąco koszty czynszu i pensji pracowniczych, czy koszty utylizacji leków przez apteki, które w wyniku zdarzenia losowego nie mogą dopuścić ich do sprzedaży.

Na łamach bloga będę odkrywać wspólnie z Państwem stopniowo tajniki ubezpieczeń – jak firmy podchodzą do kompleksowego zabezpieczenia, na co zwracać uwagę w klauzulach rozszerzających zakres odpowiedzialności. Istotne też będą kwestie franszyz i definicji zakresów ubezpieczeń, od których w większości zależy wypłata odszkodowania. Jeżeli chcecie Państwo przeanalizować swoją dotychczasowa ofertę, lub jesteście przed jej kolejnym wyborem zapraszam do kontaktu. Pamiętajmy, że dobrze dopasowane ubezpieczenie może pomóc uniknąć nam zachwiania stabilności finansowej, a czasem nawet uniknąć jej zamknięcia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: